Contribuții în volume colective

  1. „Dialectica românească a dorului”, postfață la Valeriu Anania, De dincolo de ape, Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pp. 155-158.
  2. „Poezia ca inițiere și judecată”, postfață la Grigore Moș, Judecarea îngerului, Limes, Cluj-Napoca, 2001, pp. 92-98.
  3. „Perspectiva morții în gândirea lui Cioran”, în Mircea Gelu Buta (ed.), Medicii și Biserica. Perspectivă ortodoxă contemporană asupra sfârșitului vieții, vol. VI, Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 158-182.
  4. „Argumentul Cioran”, în Marin Diaconu, Mihaela-Genţiana Stănişor (ed.), Întâlniri cu Cioran, vol. I, cuvânt înainte de Eugen Simion, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2010, pp. 291-298.
  5. „Pilda talanților: economie sau dar?”, în Vasile Stanciu, Liviu Vidican-Manci, Predici ale teologilor clujeni la Duminicile Octoihului, Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 137-142.
  6. „Credință, necredință, teodicee. Predică la Duminica Tomii”, în Vasile Stanciu, Liviu Vidican-Manci (ed.), Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17, 17). Predici ale teologilor clujeni la Triod și Penticostar, vol. 2, Renașterea, Cluj-Napoca, 2015, pp. 121-127.

Pin It on Pinterest

Share This