Conferințe

Conferințe publicate

 1. „Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită”, în Filosofie și gândire europeană la universitatea clujeană, vol. 1, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2007, pp. 54-60.
 2. „Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă”, în Ioan Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Dacian But-Căpușan (ed.), Integrarea europeană și valorile Bisericii, Renașterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 367-384.
 3. „Weak Thought and Theological Thought: from Postmodernism to Apophaticism”, International Journal of Arts & Sciences 4, 27 (2011), pp. 127-134, ISSN 1944-6934.
 4. „Feuerbach și critica religiei. O relectură teologică”, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Series Humanistica, IX (2011), pp. 159-173.
 5. „Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan”, în Valer Bel, Cristian Sonea, Grigore Dinu Moș (ed.), Credință și mărturisire. Istorie și actualitate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pp. 75-91.
 6. „Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion”, în Vasile Stanciu, Adrian Podaru (ed.), Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului internațional al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), vol. 1, Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 211-225.
 7. „Overcoming Onto-Theology during The Age of Constantine”, în Marian Simion, Cristian Sonea (ed.), Faith and Politics: Emperor Constantine, Orthodox Church and Freedom, Institute for Peace Studies in Eastern Christianity/Cluj-University Press, Cambridge/Cluj-Napoca, 2015, în curs de apariție.
 8. „Phenomenology and Apophatic Theology: the Reception of St Dionysius the Areopagite in Jean-Luc Marion’s Thought”, în Alin Tat, Claudiu Tuțu (ed.), Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, pp. 244-257.
 9. „Misiunea prin argument: Jean-Luc Marion și apologia creștină”, Altarul Reîntregirii XX, 2 (2015), pp. 23-31.

Participări la conferințe

Conferințe internaționale în străinătate

 1. „Weak Thought and Theological Thought: From Postmodernism to Apophaticism”, conferință susținută în cadrul „International Conference for Academic Disciplines”, organizată de International Journal of Arts and Sciences, Cehia, Praga, 21-24 iunie 2011.
 2. „Postmetaphysical Philosophy and Apophatic Theology. From Jean-Luc Marion to the Paradoxical Status of Thought in Vladimir Lossky’s Theology”, conferință susținută în cadrul 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR), tema generală fiind „New Movements in Religion. Theories and Trends”, Ungaria, Budapesta, 18-22 septembrie 2011.

Conferințe internaționale în țară

 1. „Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă”, în cadrul conferinței internaționale „Integrarea europeană și valorile Bisericii”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 26-29 martie 2009.
 2. „Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan”, conferință susținută în cadrul simpozionului internațional „Credință și mărturisire; istorie și actualitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 4-6 noiembrie 2010.
 3. „Valorile familiei în context postmetafizic”, conferință susținută în cadrul simpozionului internațional „Familia creștină între tradiție și modernitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2-5 noiembrie 2011.
 4. „Ontoteologia și depășirea ei în perioada constantiniană”, conferință susținută în cadrul simpozionului internațional „Credință și politică. Sfinții împărați Constantin și Elena, promotori și apărători ai libertății religioase”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 10-11 octombrie 2013.
 5. „Fenomenologia Sfintei Euharistii: participare și distanță”, conferință susținută în cadrul Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, ediția a II-a, simpozion cu titlul „Comuniune euharistică și trăire filocalică”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași, 15-17 mai 2014.
 6. „Fenomenologie și teologie apofatică: Sf. Dionisie Areopagitul în gândirea lui Jean-Luc Marion”, conferință susținută în cadrul Congresului internațional „Sf. Dionisie Areopagitul – Izvoare, Context, Receptare”, Cluj-Napoca, 16-17 octombrie 2014.
 7. „Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion”, conferință susținută în cadrul Simpozionului internațional „Euharistie, spovedanie, martiriu”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 3-6 noiembrie 2014.
 8. „Misiunea prin argument: Jean-Luc Marion și apologia creștină”, conferință prezentată la Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi, „Parohie, Mănăstire și Misiune. Valențe pastoral-misionare”, Sighișoara, 5-7 iulie 2015.
 9. „Lumina rațiunii şi limitele sale: relevanța teologică a criticii lui Jean-Luc Marion la adresa Dumnezeului conceptual”, conferință prezentată la Simpozionul internațional „Lumina și semnificațiile ei în teologia și spiritualitatea ortodoxă”, Craiova, 28-29 octombrie 2015.

Conferințe naționale

 1. „Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită”, lucrare prezentată la Simpozionul „Filosofie și gândire europeană la universitatea clujeană”, Cluj, 2007.
 2. „Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice”, conferință susținută în cadrul simpozionului „Teologie și filosofie la Sf. Dionisie Areopagitul”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Tismana, 1-3 octombrie 2010.
 3. „Feuerbach și critica religiei. O relectură teologică”, conferință susținută în cadrul Celei de-a XX-a Sesiuni Științifice a D.C.S.U., organizată de Academia Română Filiala Cluj-Napoca și Institutul „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011.
 4. „Dumnezeul postmetafizic. Posibilitatea gândirii teologice astăzi”, conferință susținută la Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud, 19 martie 2012.
 5. „Sub semnul excesului: Cioran, suferința și Dumnezeu”, conferință susținută la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, 4 aprilie 2012.
 6. „Filosofia creștină a bolii. O abordare fenomenologică”, conferință susținută în cadrul Conferinței Naționale „Diaconie și Taumaturgie”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 2012.
 7. „Misiunea prin argument: Jean-Luc Marion și apologia creștină”, conferință prezentată la Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi, „Parohie, Mănăstire și Misiune. Valențe pastoral-misionare”, Sighișoara, 5-7 iulie 2015.
 8. „Jean-Luc Marion, între fenomenologia radicală și teologia patristică”, conferință susținută în cadrul Conferințelor Centrului de Filosofie Antică și Medievală al Universității Babeș-Bolyai, moderator: Alexander Baumgarten, Cluj-Napoca, 15 decembrie 2015.
 9. „Transcendență și revelație: de la fenomenologie la teologie”, conferință prezentată la Simpozionul Național „Transcendență și imanență în teologia și filosofia românească recentă”, Facultatea de Teologie, Universitatea „Ovidius”, Constanța, 3 martie 2016.

Pin It on Pinterest

Share This