Articole și recenzii

 1. „(Dez)locuiri”, Tribuna, nr. 355 (16-30 iunie 2017), p. 22.
 2. „Fenomenele religioase și contra-reducția”, Tribuna, nr. 351 (2017), p. 23.
 3. „Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească”, Revista de filosofie LXIV (2), nr. 2 (2017), pp. 315-316, recenzie la Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Argonaut, Cluj-Napoca, 2016.
 4. „Inițierile luminii”, Tabor 10 (2), nr. 2 (2017), pp. 100-101, recenzie la Basarab Nicolescu, Silviu Oravitzan, Lumină în lumină, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2016.
 5. „George Remete, Ființa și credința, vol. III: Credința (Ed. Paideia, București, 2016)”, Tabor (2017).
 6. „Lumina în pictura lui Silviu Oravitzan”, Tribuna, nr. 340 (2016), p. 26.
 7. „Religia în școli. Sofisme și argumente”, Renașterea, 3 (2015), p. 2.
 8. „Știință, învățătură și memorie: semnale bibliografice”, Renașterea, 1 (2015), p. 7.
 9. „Simpozionul internațional «Euharistie, Spovedanie, Martiriu»”, Renașterea, 11 (2014), p. 4.
 10. „Întrebarea radicală: de la metafizică la teologie”, Renașterea, 5 (2014), p. 4.
 11. „Ipocrizie și înțelepciune”, Renașterea, 9 (2013), p. 3.
 12. „Să presupunem că Dumnezeu există…”, Renașterea, 7 (2013), p. 5.
 13. „Paradoxul înstrăinării”, Renașterea, 6 (2013), p. 5.
 14. „Argumentul absolut și monstrul etic”, Tribuna, 243 (2012), p. 25.
 15. „Feuerbach, critica lui Hegel și ateismul antropologic”, Tribuna, 224 (2012), p. 17.
 16. „Catafatic, apofatic și logofatic”, Tribuna, 228 (2012), p. 27.
 17. „Argumentul divin sau cum să (nu) îl convingi pe cel necredincios de existența lui Dumnezeu”, Renașterea, 8 (2012), p. 9.
 18. „Meditații la Postul Mare”, Cetatea credinței, 2 (2011), p. 6.
 19. Maxima philosophia: Hegel, sentimentul religios și rațiunea”, Tribuna, 216 (2011), p. 23.
 20. „Hegel, filosofia și misterul divin”, Tribuna, 211 (2011), p. 24.
 21. „Despre iluzia transcendentală și ce mai rămâne de spus între rațiunea pură și cea practică în privința lui Dumnezeu (II)”, Tribuna, 2 (2011), pp. 24-25.
 22. „Despre iluzia transcendentală și ce mai rămâne de spus între rațiunea pură și cea practică în privința lui Dumnezeu (I)”, Tribuna, 204 (2011), p. 26.
 23. „Definiții postmoderne”, Tribuna, 200 (2011), p. 24.
 24. „Aproape nimic despre dragoste. Începuturi”, Tribuna, 208 (2011), p. 27.
 25. „Kis gondolatok Istenről”, Korunk XXI, 8 (2010), traducere de RIGáN LóRáND, pp. 3-6.
 26. „Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger. Argumente noi pentru o veche armonie”, Tribuna, 181 (2010), p. 17.
 27. „Teo-ideologia sau despre pericolul imposibilității de a mai crede”, Renașterea, 4 (2010).
 28. „Metafizica singulară sau despre ocolul credinței în cât mai multe zile”, Tribuna, 187 (2010), p. 23.
 29. „Marion via Dionisie”, Tribuna, 195 (2010), p. 22.
 30. „Kant și Dumnezeul moral”, Tribuna, 197 (2010), p. 32.
 31. „Jocul rătăcitorului onest”, Tribuna, 193 (2010), p. 25.
 32. „Hermeneutică și Tradiție”, Tribuna, 183 (2010), pp. 23-24.
 33. „Credință și failibilism”, Tribuna, 179 (2010), p. 21.
 34. „Creatori vs. păstrători ai Tradiției”, Renașterea, 4 (2010), p. 4.
 35. „Corp și imagine”, Tribuna, 199 (2010), p. 25.
 36. „Cauzele revenirii religiei. Postmodernism și Tradiție”, Renașterea, 5 (2010), p. 5.
 37. „Argumentul ontologic: versiunea validă, dar inutilă”, Tribuna, 176 (2010), p. 25.
 38. „Apofatism vs. gândire dogmatică (II)”, Tribuna, 191 (2010), p. 25.
 39. „Apofatism vs. gândire dogmatică (I)”, Tribuna, 189 (2010), p. 22.
 40. „A crede, a nu crede”, Tribuna, 185 (2010), p. 26.
 41. „Despre nelibertate”, Tribuna, 167 (2009), p. 23.
 42. „Vattimo și chenoza lui Dumnezeu”, Tribuna, 152 (2009), p. 24.
 43. „Tradiția Bisericii. Fidelitate și înțelegere”, Tribuna, 169 (2009), p. 22.
 44. „Reflexia Coloanei infinitului într-un poem de Ioan Alexandru”, Renașterea, 5 (2009), p. 7.
 45. „Rațiunile credinței”, Tribuna, 165 (2009), p. 21.
 46. „(Răs)timpul credinței”, Tribuna, 173 (2009), p. 20.
 47. „Raiul în cultura populară”, Tribuna, 171 (2009), p. 26.
 48. „Invizibila normalitate”, Tribuna, 157 (2009), p. 24.
 49. „Inutilitatea conceptului de «păcat» în creștinismul gândirii slabe”, Renașterea, 1 (2009), p. 5.
 50. „Filosofia ca pregătire pentru moarte”, Tribuna, 161 (2009), p. 20.
 51. „Dezobișnuirea de sine și virtuțile imposibile”, Tribuna, 163 (2009).
 52. „Despre nimic și vocație”, Tribuna, 159 (2009), p. 25.
 53. „Considerații tinere, fără minte și fără bibliografie”, Timpul, 8 (2009), p. 23.
 54. „Recesivitatea selectivă”, Tribuna, 149 (2008), p. 26.
 55. „Teologia: între știință și revelație”, Tribuna, 141 (2008), p. 20.
 56. „Teodor Baconsky, Despre necunoscut”, Tabor, 11 (2008), pp. 95-96.
 57. „Lume, second life și reducție ascetică”, Tribuna, 139 (2008), p. 19.
 58. „În apărarea verbului „a crede””, Renașterea, 9 (2008), p. 5.
 59. „Gândirea smerită”, Renașterea, 7-8 (2008), p. 5.
 60. „Gândirea slabă și creștinismul”, Tribuna, 147 (2008), p. 26??
 61. „Gândind despre moarte, gândind la moarte”, Renașterea, 1 (2008), p. 7.
 62. „Filozofia și credința creștină. Relevanța unor întâlniri inaugurale”, Tribuna, 132 (2008), p. 17.
 63. „Dumnezeul plagiat”, Tribuna, 135 (2008), pp. 21-22.
 64. „Despre trândăvie și ratare”, Renașterea, 6 (2008), p. 6.
 65. „Deschiderea gândirii”, Tribuna, 130 (2008), p. 21.
 66. „Credința și patologiile ei”, Renașterea, 3 (2008), p. 6.
 67. „Cioran și religia. Partea îngerului”, Tribuna, 128 (2008).
 68. „Spiritul critic și porunca de a nu judeca pe aproapele”, Renașterea, 10 (2007), p. 4.
 69. „Rațiune și religie”, Observatorul militar, 6 (2007).
 70. „Ortodoxia tânărului Eliade”, Renașterea, 3 (2007), p. 5.
 71. „O maximă a eticii ortodoxe”, Renașterea, 1 (2007), p. 5.
 72. „Dumnezeul rațiunii sălbatice”, Verso, 12-13 (2007), p. 26.
 73. „Despre neînțelegere. După un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Renașterea, 9 (2007), p. 9.
 74. „Despre întrebările radicale”, Renașterea, 5 (2007), p. 9.
 75. „Despre bucuria sărbătorilor”, Renașterea, 12 (2007), p. 8.
 76. „Bucuria învierii ca atitudine filosofică”, Renașterea, 4 (2007), p. 5.
 77. „Așteptarea gânditoare sau despre aletheofanii”, Renașterea, 7-8 (2007), p. 4.
 78. „Tranziția culturală românească – o tranziție continuă”, Observator cultural, 310 (2006).
 79. „Sfârșitul războiului rece al modernității”, România literară, 13 (2006).
 80. „Dumnezeu ca argument. Reîntâlnirea filosofiei cu teologia”, Tribuna, 126 (2006), p. 21.
 81. „Cosmodernitatea sau provocările unui concept transdisciplinar”, Observator cultural, 310 (2006).
 82. „Cât spune un filosof și cât tace?”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philosophia, 1 (2005), pp. 129-130.
 83. „Monografie Petrovici”, Apostrof, 1 (2005).
 84. „Femeile lui Cărtărescu”, Apostrof, 4 (2005).
 85. „Eminescu în cheie filosofică”, Apostrof, 9 (2005).
 86. „Dezbaterile Phantasma. Concepte vedere”, Observator cultural, 259 (2005).
 87. „Basarab Nicolescu și noua gnoză a transdisciplinarității”, Apostrof (2005).
 88. „Analiza discursului și patosul obiectivității”, Apostrof, 6 (2005).
 89. „Acasă printre străini. Fără virgulă”, Apostrof, 2 (2005).
 90. „Scurtă discuție despre sex, ideologie și literatură”, Tribuna, 55 (2004), p. 6.
 91. „Școala monografică a lui Dimitrie Gusti”, Apostrof, 8 (2004).
 92. „Poezia ca gândire esențială”, Apostrof, 2 (2004).
 93. „Imaginarul violent al românilor”, Apostrof, 12 (2004).
 94. „Identitatea artei”, Apostrof, 3 (2004).
 95. „Despre oaie în casa mioriticului”, Tribuna, 52 (2004), p. 5.
 96. „De la exilul continuu, la exilul definitiv”, Apostrof, 8 (2004).
 97. „Cum am devenit bucureștean”, Apostrof, 4 (2004).
 98. „Cioran, despre câteva popoare cu adevărat importante”, Apostrof, 1 (2004).
 99. „Semiotica, un nou organon”, Apostrof, 11 (2003).
 100. „Istoria ca locuri ale memoriei”, Observator cultural, 165-166 (2003).
 101. „Dialog asupra metodei”, Observator cultural, 196 (2003).
 102. „Cartea de recitire”, Apostrof, 10 (2003).
 103. „Supraviețuirea în infern”, Piața literară, 10 (2002).
 104. „O critică a modernității”, Piața literară, 6 (2002).
 105. „Literatura ca experiență spirituală”, Piața literară, 13 (2002).
 106. „Istorie și arhetip”, Piața literară, 3 (2002).
 107. „Gândirea despre corp ca gândire a corpului însuși”, Renașterea, 2 (2002).
 108. „Diversitatea și limitele interpretării”, Piața literară, 9 (2002).
 109. „Dincolo de singurătate”, Piața literară, 10 (2002).
 110. „Cu mașina printre rândurile de carte”, Campus, 1 (2002).
 111. „Căderea în resentiment și eșecul modernizării”, Steaua, 7 (2002).
 112. „Bine ați venit în Phantasma!”, Observator cultural, 113 (2002).
 113. „Anarhetipul – un nou concept critic?”, Observator cultural, 143 (2002).

Pin It on Pinterest

Share This